ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
Main PageWhat's New!!!Medical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiClinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

วีดีโอเกมส์จำนวนมากมีข้อความและภาพลักษณ์ที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้หญิง
girl , vdo , game ,dreamcast ,children  ,news ,cnn ,women

งานวิจัยล่าสุดของสหรัฐอเมริกา พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของเกมส์ ที่ได้รับความนิยม ที่นำมาเล่นกับเครื่องเล่นวีดีโอเกมส์ ซึ่งวางจำหน่ายทั่วไปในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นเกมส์ที่ได้ บรรจุข้อความ และภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ของเด็กผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็น ภาพของรูปร่างที่ปรากฏให้เห็น ความยั่วยวนทางเพศ และพฤติกรรมที่รุนแรง ซึ่งมักจะเป็นคาแร็คเตอร์ ของตัวละครในเกมส์

Lois Salisbury ประธานของ Children Now ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อเด็ก ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ เกมส์ยอดนิยมทั้งหลายที่วางขายกันทั่ว ๆ ไป บอกว่า ภาพที่ปรากฏในเกมส์นั้น เป็นภาพที่ไม่น่ารักเอาเสียเลย เป็นการบิดเบือนภาพลักษณ์ของเด็กผู้หญิง มากเกินไป และเด็ก ๆ ในสหรัฐอเมริกานั้น ก็บริโภคเกมส์ออนไลน์ หรือวีดีโอเกมส์เหล่านี้ เฉลี่ยวันละชั่วโมงครึ่ง ซึ่งภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในเกมส์นั้นจะเป็นผู้หญิงที่มีทรวดทรงที่ผอมบางจนเกินไป ทำให้เด็ก ๆ เอาเยี่ยงอย่างและอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้

ทาง Children Now นั้น ได้สำรวจเกมส์ยอดนิยม 10 อันดับ สำหรับเครื่องเล่นเกมส์รายหลัก ๆ 3 รายในท้องตลาดคือ PlayStation ของ Sony, Dreamcast ของ Sega และ Nintendo 64 ของ Nintendo ซึ่งเป็นเกมส์ที่มีทั้งการกำหนดให้ ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักของเกมส์ และให้ผู้ชายเป็นตัวละครหลัก และพบว่า เกมส์ที่กำหนดให้ผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก มักจะแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากแบบแผนหรือแบบอย่างที่ดีงามในชีวิตจริง และยังพบว่า 38 เปอร์เซนต์ของเกมส์ในกลุ่มนี้ ได้แสดงรูปร่างที่ผิดสัดส่วน เช่นว่าส่วนสูง ความผอมบาง และหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดสัดส่วนของหน้าอกนั้น พบว่า 38 เปอร์เซนต์ของเกมส์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละเครเด่นนั้น จะมีหน้าอกใหญ่กว่าความเป็นจริงถึง 46 เปอร์เซ็นต์ และขนาดของเอว จะเล็กจนผิดปกติด้วย

ผู้ทำการศึกษาเกมส์ครั้งนี้ เปิดเผยต่อไปอีกว่า 54 เปอร์เซนต์ของเกมส์เหล่านี้ จะนำเสนอความรุนแรง ของตัวละครหญิง โดยกำหนดให้มีการต่อสู้ ที่เกินความเป็นจริง

ส่วนข้อความและภาพลักษณ์ที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ ที่ผู้เล่นเกมส์ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงได้ซึมซับ จากการเล่นเกมส์เป็นเวลานานั้น Salisbury กล่าวว่า มันจะมีผลต่อแนวความคิดของเด็กโดยตรง โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนั้น จะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกและรูปร่าง หน้าที่เด็กหญิงเหล่านั้นต้องการจะเป็น

ทางด้านวงการอุตสาหกรรมเกมส์ ให้ข้อมูลว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กที่เล่นเครื่องเล่นวีดีโอเกมส์ ในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นเด็กผู้หญิง นอกจากนี้ในการศึกษาของ Children Now ยังระบุว่า เกมส์ที่ให้ภาพลักษณ์ที่ผิดเพี้ยนของผู้หญิงนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ของเด็กผู้หญิงเองแล้ว ยังเป็นการทำให้ผู้ชาย มีจินตนาการเกี่ยวกับ ผู้หญิงที่ผิดเพี้ยนไป จากสิ่งที่ควรจะเป็นด้วย

อย่างไรก็ตาม Children Now ระบุว่า ในจำนวนเกมส์ที่ได้เข้าไปศึกษานั้น ทางหน่วยงานก็ยังได้พบว่า มีเกมส์บางเกมส์ ที่ให้ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของผู้หญิงเช่นกัน ซึ่งเกมส์ดังกล่าวนั้น ได้แก่ "Mia Humm Soccer” ของ South Peak Interactive และเกมส์ “You Can Be A Woman Engineer” ของ Cascade Pass Inc. เป็นต้น

Salisbury ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของเกมส์ที่มีวางจำหน่ายในปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองจะไม่มีโอกาส ได้เข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดของเกมส์เหล่านี้ และบรรดาผู้ผลิตเอง ก็ควรจะคำนึงถึงการนำเสนอข้อความและภาพลักษณ์ที่จะส่งผลต่อผู้เล่นเกมส์ด้วย

Cover Story from CNN Health
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/women/12/13/bc.leisure.games.women.reut/index.html

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by  หมออู๋
15 December 2000

Copyright (c) 1998-2000, ThaiClinic.com. All Right Reserved.