ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
Main PageWhat's New!!!Medical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiClinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

นักวิจัยแนะไม่ควรฝึกเด็กขับถ่ายเร็วเกินไป
ผ้าอ้อม กระโถน เด็กถ่าย อุจจาระ toilet child

พ่อแม่จำนวนมาก อยากจะให้ลูกวัยเตาะแตะ เลิกใช้ผ้าอ้อมได้เร็ว ๆ
จึงพยายามฝึกการขับถ่าย ฝึกให้หัดเข้าห้องน้ำกันตั้งแต่ลูกเริ่มจะรู้ความ
แต่จากการศึกษาล่าสุดกลับพบว่า ความพยายามดังกล่าว นอกจากจะไม่ให้ผลสำเร็จที่รวดเร็ว
อย่างที่ต้องการ กลับเป็นการยืดเวลาในการยอมรับของเด็ก ๆ ออกไปอีก


การศึกษาในครั้งนี้ เป็นของโรงพยาบาลเด็ก ในฟิลลาเดลเฟีย โดยได้มี
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกขับถ่ายของเด็กอายุต่ำกว่า 27 เดือน พบว่า ความ
พยายามฝึกให้เด็กเข้าห้องน้ำตั้งแต่ในวัยที่ยังไม่เหมาะสมนั้น กลับทำให้เด็ก
ใช้เวลาในการยอมรับการฝึกนั้น ช้ากว่าที่ควรจะเป็นไปอีก 2 ถึง 3 เท่า

Nathan Blum ผู้ร่วมงานวิจัย ระบุว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ จะตีพิมพ์
ใน Journal Pediatric ฉบับล่าสุด พร้อมกล่าวอีกว่า การฝึกขับถ่ายให้กับเด็กเร็วเกินไปจะทำให้การฝึกใช้เวลานาน อีกทั้งยังทำให้เด็ก และตัวพ่อแม่
ซึ่งเป็นผู้ฝึกนั้น เกิดความหงุดหงิด ด้วยกันทั้งคู่ โดยการฝึกเด็กที่อายุต่ำกว่า 27 เดือน
จะใช้เวลาประมาณ 10 ถึง14 เดือนครึ่ง ในขณะที่การฝึกเด็กอายุ 27 เดือนขึ้นไปนั้น จะใช้เวลาประมาณ 5 – 9 เดือนครึ่ง

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการแนะนำให้ฝึกเด็ก
เมื่ออายุ 27 เดือน ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด โดยในความเป็นจริงแล้ว
พ่อแม่ จะต้องพิจารณาจากความพร้อมของเด็กแต่ละคนเอง ซึ่งความพร้อมนั้น จะขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของครอบครัว ความเชื่อต่าง ๆ ในสังคม ก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกให้กับลูก

Reference
http://www.cnn.com/2003/HEALTH/04/08/health.toilet.reut/index.html

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by  หมออู๋
23 May 2003

Copyright (c) 1998-2001, ThaiClinic.com. All Right Reserved.