ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
Main PageWhat's New!!!Medical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiClinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

ชีวิตแต่งงานที่ดีช่วยให้ผู้ชายมีสุขภาพดีได้
msnbc news, mail , marry , hypertension , ความดันโลหิตสูง ,หัวใจ

จากการศึกษาล่าสุดพบว่า อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา ทำให้คนวัยหนุ่มของอเมริกัน เกิดภาวะความดันโลหิตสูงที่เรียกว่า Hypertension อันเป็นสาเหตุของโรคนานาชนิด ทั้งโรคทางสมอง หัวใจ และไตขึ้นได้ 

มีรายงานจากการงานวิจัยหลายชิ้น ที่สนับสนุนผลการศึกษาข้างต้น โดยงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ได้ตีพิมพ์ใน Journal Psychosomatic Medicine ที่ระบุว่า ความดันโลหิตมีแนวโน้มที่จะลดลง เมื่อคุณอยู่กับคู่สมรส ซึ่งความดันโลหิตที่ลดลงนี้ ลดลงมามากกว่าในขณะที่คุณพูดคุยอยู่กับเพื่อน หรือสมาชิกครอบครัว หรือแม้กระทั่งอยู่คนเดียวเสียอีก ส่วนงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีการวิเคราะห์โดย National Center for Health Statistic พบว่า คู่สมรสวัยหนุ่มสาว มีโอกาสที่จะหย่าร้างมากกว่าคู่สมรสที่มีอายุมาก ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า 43% ของคู่สมรส จะหย่าร้างภายในเวลา 15 ปี และ 1 ใน 5 หย่าร้างในเวลาน้อยกว่า 5 ปี และในจุดนี้ พบว่า ผู้ที่หย่าร้างเหล่านี้ มีรายงานเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง

Brook B. Gump นักจิตวิทยาจาก The State University of New York ผู้ควบคุมการวิจัยในครั้งนี้ ตั้งสมมุติฐานขึ้นว่า การมีได้อยู่กับคู่สมรส ซึ่งแม้จะไม่ได้รักกันจนมากมาย ก็ยังส่งผลดีต่อภาวะความดันโลหิต นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า นักวิจัยมีเอกสารมากมายที่ระบุว่า ชีวิตสมรสนั้นดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชาย เพราะการที่ผู้ชายอยู่โดยลำพังนั้น พวกเขาจะขาดความใส่ใจกับตัวเอง เช่น ไม่ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาจมีพฤติกรรมการดื่มสุราที่มากเกินไป หรืออาจจะขาดความระมัดระวังในการขับรถ และอาจจะใช้ชิวิตที่สมบุกสมบันเกินไป 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของ Steven L.Nock นักสังคมวิทยาจาก University of Virginia ระบุอีกว่า ผู้ชายที่แต่งงานมักจะทำงานดี และมีรายได้ดี รวมทั้งยังมีอัตราการบริจากเพื่อสังคม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาบ่อยกว่าผู้ชายโสด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญรายนี้บอกว่า การแต่งงานสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้ เพราะมันทำให้พวกเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

งานวิจัยของ Noke ได้เก็บข้อมูลจากผู้ชายชาวสหรัฐจำนวน 6,000 คน โดยได้มีการสัมภาษณ์ผู้ชายเหล่านี้ ในปี 1979 และเขาได้ยืนยันว่า การแต่งงานเป็นการยกระดับภาพพจน์และความเป็นผู้ชาย ซึ่งจะผลักดันพวกเขาให้ประสบความสำเร็จได้ อีกทั้งยังทำให้พวกเขาใจกว้างมากขึ้น และตระหนักในความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น

American Journal of Psychiatry บอกว่า ผู้ชายที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ทำนายได้จากองค์ประกอบ 7 อย่าง คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลาง ไม่สูบบุหรี่ มีชีวิตสมรสที่มั่นคง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักที่เหมาะสม มองโลกในแง่ดี และไม่มีความเจ็บป่วยที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ภาวะความดันโลหิตสูงนั้น เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวที่อยู่เหนือการควบคุม จึงมีข้อแนะนำทิ้งท้ายว่า ถ้าคุณต้องการจะรักษาความดันโลหิตของคุณไม่ให้สูง ก็ให้พยายามรักษาสถานภาพการสมรสเอาไว้ด้วย

Reference
http://www.msnbc.com/news/599521.asp?0si=-

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by  หมออู๋
15 September 2001

Copyright (c) 1998-2001, ThaiClinic.com. All Right Reserved.