ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
Main PageWhat's New!!!Medical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiClinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

สุขภาพดีปี 2002
้ำhealth care , good health แข็งแรง สบายดี

 ถ้าหากคุณต้องการจะดูแลรักษาสุขภาพของคุณให้ สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดปี 2002 นั้น ผู้เชี่ยวชาญแนะว่า นอกจากคุณจะต้องมีความตั้งใจจริงแล้ว คุณจะต้องยึดมั่นในความตั้งใจของคุณ ให้จงได้ด้วย

สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ นั้นก็คือ การตั้งเป้าหมาย และวางแผนการจัดการ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณอย่างจริงจัง เสมือนเป็น Agenda ของปี 2002 เลยก็ว่าได้ 

เป้าหมายของคุณอาจจะตั้งไว้ว่า ควบคุมน้ำหนัก หรือลดน้ำหนัก สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากเกิน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายให้มากขึ้น แต่คุณอาจจะประสบความสำเร็จ ในการ ดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ถ้าทำตามคำแนะนำที่เรียกว่า "mini-goal" ของ Lisa Drayer ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการแห่ง New York ได้แก่ ลดปริมาณอาหารลงเหลือครึ่งหนึ่งของที่คุณเคยรับประทาน ถ้าหาก คุณต้องการจะลดน้ำหนัก หรือเดินวันละประมาณ 20 นาที สามครั้งต่อสัปดาห์ ถ้าหากคุณต้องการจะ ออกกำลังกายเพิ่ม

Lisa Drayer ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาการทางอินเทอร์เน็ต หรือ "e-counseling" ของเว็บไซต์ DietWatch.com เธอบอกว่า มันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น ถ้าคุณมีเป้าหมาย แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลา กว่าจะเป็นสบความสำเร็จ ซึ่งบางคนอาจจะท้อใจไปเสียก่อน ที่จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้ 

"mini-goal" ของคุณควรจะเริ่มขึ้นและดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่นว่า เป้าหมายข้อแรก ของคุณคือ การปรับนิสัยในการรับประทานของคุณให้ดีขึ้นในปีนี้ คุณอาจจะเริ่มทำตามคำแนะนำดังนี้ 1) รับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึ้น ในอาหารแต่ละมื้อ 2) หลีกเลี่ยงอาหารทอด 3) ดื่มน้ำให้มากขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ American Heart Association และ American Medical Association ยังให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี ในปี 2002 อีก ดังนี้

  • เลือกรับประทานอาหารที่เป็น whole-grain เช่น ข้าวโอ๊ด หรือขนมปัง whole-grain

  • หานมจำพวกไขมันต่ำ หรือปราศจากไขมัน มาดื่ม

  • เลือกรับประทานโปรทีนที่ให้ไขมันต่ำ อย่างเช่น เนื้อสัตว์ปีกไม่ติดหนัง ปลา เนื้อไม่ติดมัน 

  • ถ้าคุณต้องการจะลดน้ำหนัก คุณต้องแน่ใจว่า ปริมาณคาโลรี่ ที่รับประทานเข้าไป น้อยกว่าพลังงานที่ถูกใช้ไปในแต่ละวัน และจะเป็นการดี ถ้าคุณพยายามติดตามและบันทึก เอาไว้ว่า คุณรับประทานอะไรเข้าไปบ้าง

  • ตรวจร่างกายตามความเหมาะสมของอายุ เช่นว่า ผู้หญิงควรจะได้รับการตรวจ Cholesterol ตรวจหามะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก เหล่านี้เป็นต้น ส่วนผู้ชายที่อายุต่ำว่า 40 ปี พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทุก ๆ 4 ปี และเมื่ออายุเกิน 40 ปีแล้ว ต้องตรวจลำไส้ ทวารหนัก และตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นประจำทุกปี

  • และสิ่งสุดท้าย คือพยายามควบคุมความเครียด อย่างน้อย พยายามผ่อนคลายความตึงเครียด การผ่อนคลายแม้เพียง 5 นาที ก็สามารถช่วยลดความเครียดให้กับคุณได้

Reference
http://www.cnn.com/2001/HEALTH/diet.fitness/12/27/newyears.resolutions/index.html

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by  หมออู๋
1 January 2002

Copyright (c) 1998-2001, ThaiClinic.com. All Right Reserved.