ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
Main PageWhat's New!!!Medical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiClinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

พ่อแม่ที่กลัวทันตแพทย์จะทำให้ลูกกลัวไปด้วย
dent , fear , pain ,parent

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกกลัว และไม่ชอบการไปพบทันตแพทย์ ความรู้สึกเช่นนั้น อาจจะถูกส่งผ่านไปให้ลูก ในครั้งแรกที่เขาจะต้องไปพบทันตแพทย์ ด้วยเช่นกัน เพราะจากการสำรวจของ Academy of General Dentistry พบว่า พ่อแม่เท่านั้น ที่จะสามารถสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดี ในการพบทันตแพทย์ให้กับลูกได้


Dr. Jane Soxman ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาฟันเด็ก ระบุว่า พ่อแม่ที่มีความรู้สึกกลัว จะสร้างความวิตกกังวลให้กับเด็กได้ เพราะเด็กจะสามารถจับความรู้สึกที่เป็นแง่ลบได้จากพ่อแม่ ดังนั้น ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้สึกดังกล่าว คุณจะต้องใช้ความพยายามอยากมากในการกำจัดความรู้สึกนั้น และไม่แสดงออกมาให้เด็กได้เห็น นอกจากนี้ เด็กส่วนมากจะมีความรู้สึกสบาย และอยากรู้อยากเห็น ในการที่จะเข้าตรวจฟันเป็นครั้งแรก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะทำให้เขารู้สึกว่า การตรวจฟันนั้นเป็นเรื่องปกติ

พ่อแม่ ควรจะต้องมีการเตรียมการสำหรับการพาลูกไปพบทันตแพทย์ในครั้งแรก และการไปตรวจเป็นประจำในครั้งต่อไป เพื่อขอคำแนะนำในการดูแลฟันของเด็กอย่างถูกต้อง สำหรับเทคนิคในการพาลูกไปตรวจฟันครั้งแรกนั้น Dr. Jane Soxman มีข้อแนะนำดังนี้

  • กำหนดระยะเวลา โดยอาจจะเป็นช่วง ๖ เดือนหลังจากฟันซี่แรกของลูกขึ้นมา ซึ่งเวลานี้ทันตแพทย์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟันน้ำนม การดูแลเรื่องอาหารการกิน การทำความสะอาดปากและฟัน รวมไปถึงเรื่องของอาการดูดนิ้วมือ ที่เกิดกับเด็กหลาย ๆ คนด้วย

  • เตรียมกำหนดเวลาให้ลูก โดยอาจจะบอกลูกในตอนเช้า ซึ่งเป็นเวลาที่เขาสดชื่นแจ่มใส พ่อแม่ควรจะพูดกับบอกกับเขาว่าเขาจะได้พบอะไรบ้าง รวมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการที่เขาจะต้องไปพบทันตแพทย์

  • เตรียมตัวของคุณเอง พูดคุยและเล่าถึงปัญหาที่คุณสงสัยกับทันตแพทย์ก่อนที่จะพาลูกไปตรวจ พยายามซื้อสัตย์กับตนเองว่า คุณรู้สึกอย่างไร วิตกกังวลหรือไม่ หรือมีมุมมองอย่างไร และถ้าหากคุณเองรู้สึกกลัว หรือกังวง ก็พยายามอย่าถ่ายทอดหรือแสดงออกถึงความรู้สึกนั้นไปยังลูก

  • เตรียมข้อมูลสำหรับบอกกับทันตแพทย์ เช่นประวัติการตรวจร่างกาย และสุขภาพของลูก รวมทั้งยังควรจะบอกทันตแพทย์ด้วยว่า ลูกของคุณดื้อไหม เขามักจะมีปฏิกริยาต่อต้านหรือเปล่า ขี้แย ขี้กลัวหรือไม่ หรือเคยมีประสบการณ์ที่ทำให้เสียขวัญมาบ้างไหม

นอกจากนี้ อายุของลูก ซึ่งอายุนั้นจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการแสดงออก เมื่อเขาต้องพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่นว่า ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 24 เดือน จะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับพ่อแม่ แต่เมื่อต้องนำเข้าห้องตรวจคนเดียว อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเสียใจได้ ส่วนในเด็กอายุ 2 ถึง 3 ปี อาจจะยอมแยกจากพ่อแม่ระยะหนึ่ง แม่ในครั้งแรกจะไม่ยอม เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะต้องพบกับเหตุการณ์เช่นนั้น ดังนั้น การการตรวจรักษาเด็กเล็กเหล่านี้ อาจจะต้องให้พ่อแม่คอยอยู่ใกล้ ๆ ด้วย ส่วนในเด็กอายุ 4 ปี จะโตพอที่จะผ่านกระบวนการตรวจต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 

Cover Story from CNN Health
http://www.cnn.com/2001/HEALTH/parenting/06/04/dental.kids.ap/index.html

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by  หมออู๋
14 June 2001

Copyright (c) 1998-2001, ThaiClinic.com. All Right Reserved.