mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion MallContact Me
ตอนนี้ คุณเครียดระดับไหน

 
   เกณฑ์การให้คะแนน   ถ้าตอบว่า 
    ไม่เคยเลย     = 0 คะแนน 
    เป็นครั้งคราว = 1 คะแนน 
    เป็นบ่อยๆ     =  2 คะแนน 
    เป็นประจำ    =  3  คะแนน
 
อาการ พฤติกรรม หรือ ความรู้สึก
ไม่เคยเลย
=0
เป็นครั้งคราว
=1
เป็นบ่อยๆ
=2
เป็นประจำ
=3
1.นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ 0 0 0 0
2.รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ 0 0 0 0
3.ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด 0 0 0 0
4.มีความวุ่นวายใจ 0 0 0 0
5.ไม่อยากพบปะผู้คน 0 0 0 0
6.ปวดหัวข้างเดียว หรือ ปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง 0 0 0 0
7.รู้สึกไม่มีความสุข และ เศร้าหมอง 0 0 0 0
8.รู้สึกหมดหวังในชีวิต 0 0 0 0
9.รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า 0 0 0 0
10.กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา 0 0 0 0
11.รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ 0 0 0 0
12.รู้สึกเพลีย  ไม่มีแรงจะทำอะไร 0 0 0 0
13.รู้สึกเหนื่อย ไม่อยากทำอะไร 0 0 0 0
14.มีอาการหัวใจเต้นแรง 0 0 0 0
15.เสียงสั่น  ปากสั่น  หรือมือสั่น เวลา ไม่พอใจ 0 0 0 0
16.รู้สึกกลัวผิดพลาดในการกระทำสิ่งต่างๆ 0 0 0 0
17.ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อ บริเวณท้ายทอย หลัง หรือ ไหล่ 0 0 0 0
18.ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 0 0 0 0
19. มึนงง หรือเวียนศีรษะ 0 0 0 0
20.ความสุขทางเพศลดลง 0 0 0 0
 

   ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-5 คะแนน แสดงว่าผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจในคำถาม 
          ท่านมีความเครียด อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมาก  ทฤษฏีนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อย 
   เท่านั้นที่จะมีความเครียดในระดับต่ำมากเช่นนี้  ในกรณีของท่านอาจมีความหมายว่า 
    -ท่านตอบคำถามไม่ตรงความเป็นจริง   หรือ 
    -ท่านอาจเข้าใจคำสั่งหรือข้อคำถามคลาดเคลื่อนไป 
    -ท่านอาจเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต มีความเฉื่อยชา  ชีวิตประจำวันซ้ำซาก จำเจ 
     น่าเบื่อปราศจากความตื่นเต้น
 
   ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 6-17 คะแนน แสดงว่าปกติ หรือไม่เครียด 
    ท่านมีความเครียดอยู่ใน  เกณฑ์ปกติ  สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
   และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม รู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม 
   เป็นอย่างมาก  รู้สึกมีพลัง  มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น  มองสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์รอบตัว ว่าเป็นสิ่งท้าทาย 
   ความสามารถ   มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม ผลผลิตของงานอยู่ในระดับสูง 
    ความเครียดในระดับนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ประจำวัน เป็นแรงจูงใจในการนำไปสู่
   ความสำเร็จในชีวิตได้
 
   ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 18-25 แสดงว่า เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย (Mild Stress) 
    ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย  มีความไม่สบายใจอันเกิดจากปัญหาในการดำเนิน
   ชีวิตประจำวัน โดยปัญหาหรือข้อขัดแย้งของท่านอาจจะยังไม่ได้รับการคลี่คลายหรือแก้ไข  ซึ่งถือว่า 
   เป็นความเครียดที่พบได้ในชีวิตประจำวัน อาจไม่รู้ตัวว่ามีความเครียด หรือ อาจรู้สึกได้จากการ 
   เปลี่ยนแปลงของร่างกาย  อารมณ์  ความรู้สึก และ พฤติกรรมบ้างเล็กน้อย แต่ยังไม่ชัดเจน และยังพอทนได้ 
   แม้ว่าท่านจะมีความยุ่งยากในการจัดการกับปัญหาอยู่บ้าง และอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากขึ้น 
   กว่าเดิม  ท่านก็สามารถจัดการกับความเครียดได้ และไม่เป็นผลเสียต่อการดำเนินชีวิต 
   ในกรณีนี้ ท่านควรผ่อนคลายความเครียดด้วยการหาความเพลิดเพลินใจ เช่น ออกกำลังกาย  ดูหนัง  
   ฟังเพลง สังสรรค์กับเพื่อน ฯลฯ
 
   ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 26-29 คะแนนแสดงว่า เครียดปานกลาง(Moderate Stress)
         ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติปานกลาง  ขณะนี้ท่านเริ่มมีความตึงเครียดในระดับค่อนข้างสูง  
   และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากปัญหาทางอารมณ์ ที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งและวิกฤติการณ์ 
   ในชีวิตเป็นสัญญาณเตือนขั้นต้นว่าท่านกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติและความขัดแย้ง ซึ่งท่านจัดการแก้ไข 
   ด้วยความยากลำบาก  ลักษณะอาการดังกล่าวจะเพิ่มความรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงาน 
   จำเป้นต้องหาวิธีแก้ไข ข้อขัดแย้งต่างๆ  ให้ลดน้อยลงหรือหมดไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   และควรคลี่คลายความเครียดด้วยการพูดคุย  
   ปรึกษากับคนที่ไว้วางใจ หรือ ทางโทรศัพท์(Hotline)
 
   ถ้าคะแนนรวมอยู่มากกว่า 30 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าเครียดมาก (Severe Stress) 
    ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ กำลังตกอยู่ในสภาวะตึงเครียด และกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์
   ในชีวิตอย่างรุนแรง เช่นการเจ็บป่วยที่รุนแรง เรื้อรัง มีความพิการ  การสูญเสีย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
   ปัญหาเศรษฐกิจ  ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและ สุขภาพจิตอย่างชัดเจน ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ฟุ้งซ่าน  
   ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
       ความเครียดในระดับนี้ ถือว่ามีความรุนแรงสูงมาก หากปล่อยไว้โดยไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
   และถูกวิธี อาจนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งส่งผลเสียต่อตนเอง และบุคคลใกล้ชิด ต่อไปได้  
   ในระดับนี้ ควรพบแพทย์  หรือขอรับบริการ Hotline และ คลีนิคคลายเครียด ซึ่งมีอยู่ตามสถานบริการทั่วประเทศ

รายชื่อหน่วยงานส่งต่อผู้ป่วยภาวะเครียดที่ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ และ ศูนย์ Hotline
หน่วยงาน
จังหวัด
เวลาที่ให้บริการ
หมายเลขโทรศัพท์
1.รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
กทม.
8.30-16.30น.
นอกเวลาราชการ
437-7061
437-0200-9 
2.รพ.ศรีธัญญา
นนทบุรี
8.30-16.30น.
นอกเวลาราชการ
525-0981-5,525-2333-5 ต่อ 1655
526-3342
3.รพ.ราชานุกูล
กทม.
8.30-16.30น.
245-4696
4.ศูนย์สุขวิทยาจิต 1 (ภาคกลาง)
กทม.
8.30-12.00น.
245-7798
5.รพ.นิติจิตเวช
กทม.
8.30-16.30น.
13.00-16.00น.
441-9029
441-0084-93 ต่อ 1305
6.รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
สมุทรปราการ
13.00-16.00น.
394-1846
7.รพ.สวนสราญรมย์
สุราษฏร์ธานี 
8.30-16.30น.
(077)331-455,312-991
8.รพ.สวนปรุง
เชียงใหม่
8.30-16.30น.
(053) 276-750
9.รพ.พระศรีมหาโพธิ์
อุบลราชธานี
8.30-16.30น.
(045) 312-550,281-048
10.รพ.จิตเวชนครราชสีมา
นครราชสีมา
8.30-15.00น.
(044) 245-292,242-611 ต่อ 30,
271-667-9 
11.รพ.จิตเวชขอนแก่น
ขอนแก่น
8.30-16.30น.
(043) 225-103 ต่อ 218
12.ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท
ชัยนาท
8.30-16.30น.
(056) 411-268
13.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
เชียงใหม่
8.30-16.30น.
(053)890-245
14.รพ.จิตเวชนครพนม
นครพนม
8.30-16.30น.
(042) 513-259
15.ศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหา กรมประชาสงเคราะห์
กทม.
8.30-16.30น.
280-1590-1
16.สมาคมสะมาริตัน (ผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย)
กทม.
0
249-9977-80
17.ศูนย์ฮอทไลน์ปรึกษาปัญหาชีวิต
กทม.
0
276-2950-1
18.โฮปไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต
กทม.
0
377-0073,375-4955
19.สายด่วนวัยรุ่น
กทม.
0
275-6993-4
20.ศูนย์ปรึกษาสุขภาพแอคเซส(โรคเอดส์)
กทม.
0
245-0004-5
21.คลีนิคนิรนาม(โรคเอดส์)
กทม.
0
256-4109
  MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion Mallcontact Me
 
This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
1 Dec 1998
 
Copyright (c) 1998. ThaiClinic.com. All rights reserved.