ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
Main PageWhat's New!!!Medical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiClinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

Sex หลังอายุ60

                    ปัจจุบันคนเรามีอายุยืนขึ้น แข็งแรงมากขึ้น และมีชิวิตชีวามากขึ้นกว่าเมื่อก่อน
ผู้สูงอายุในปัจจุบันก็สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าจะเป็น
การเดินออกกำลังกาย การสอนหนังสือในห้องเรียน การเล่นโยคะ หรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์

                    อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเรื่องของความ Sexy หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเพศนั้น
คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคนในวัยหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่วัยกลางคน และเป็นการยากที่จะมีผู้นึกถึงผู้สูงอายุ
ที่วัยเกิน 60 ปี และที่สำคัญ ผู้สูงอายุในปัจจุบันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว แนวคิดข้างต้นไม่ถูกต้องซะทีเดียว
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อมูลยืนยันว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพในเกณฑ์ดีสามารถจะมีกิจกรรมทางเพศได้
จวบจนวันสุดท้ายของชีวิต

                    ปัญหาส่วนใหญ่ของการมีเพศสัมพันธ์ ที่มักเกิดกับผู้สูงวัยก็คือการตอบสนอง
ซึ่งสำหรับผู้หญิงสูงวัยนั้น สามารถที่จะรับฮอร์โมน Estrogen เพื่อทดแทนจากสูญเสียฮอร์โมน
เนื่องจากการหมดประจำเดือน อันเป็นสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่นำไปสู่ปัญหา
ในการมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด

                    ส่วนปัญหาของผู้ชายสูงวัยนั้น มีหลายสาเหตุ อาทิ โรคเบาหวาน ความเครียด อาการบาดเจ็บของร่างกาย หรือแม้กระทั่งโรคหัวใจ แต่การแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน
ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ชายจำนวนมากได้ รวมไปถึงการใช้ยาอย่าง Viagra

                    National Council on Aging ได้สำรวจพฤติกรรมทางเพศของชาวอเมริกัน
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี พบข้อมูลดังนี้

48% ยังมีกิจกรรมทางเพศอยู่ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง)
40% ต้องการจะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจุบัน
79% ของผู้ชาย และ 66% ของผู้หญิงตอบว่าพวกเขามีความพอในกับการมีเพศสัมพันธ์
ในปัจจุบันนี้   ไม่น้อยไปกว่าเมื่อตอนที่มีอายุ 40 ปี

นอกจากนี้ กลุ่มนักวิจัย ยังได้แนะนำวิธีการที่จะทำให้ผู้สูงวัย สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีได้ดังนี้

- ผู้สูงวัยควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ให้เป็นไปในลักษณะของ Routineหรือ
   มีความซ้ำซากจำเจ
- ผู้สูงวัยที่สูญเสียคู่ชีวิตไปแล้ว อาจจะเลือกใช้วิธี Masturbation เพื่อที่จะกระตุ้น
  ให้มีการตอบสนองที่เหมาะสมกับวัย
- สำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ใหม่ ควรจะพูดคุยปรึกษาหารือกันเองระหว่างคู่ของตน
   ถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และไม่กลัว
   ต่อการที่จะมีเพศสัมพันธ์
- และสำหรับทุก ๆ คน ไม่จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
   และการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

นอกจากนี้ ยังควรมีเวลาผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ หรือการพบปะกับผู้คน พยายาม
ทำให้ตนเองเป็นที่พึงพอใจ และมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ของตนเอง

Cover Story from CNN Health
http://www.cnn.com/HEALTH/seniors/9908/09/sex.over.sixty/index.html

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by หมออู๋
16 August 1999

Copyright (c) 1998-1999, ThaiClinic.com. All Right Reserved.