ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

การเปิดไฟนอนตั้งแต่ยังเด็กอาจส่งให้สายตาสั้นได้

                ผลการศึกษาล่าสุดของ Journal Nature ระบุว่า การปล่อยให้เด็ก ๆนอนหลับโดย
ที่เปิดไฟทิ้งไว้ อาจส่งผลต่อพัฒนาการของตา โดยเด็กกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการมีสายตาสั้น
เมื่อเติบโตขึ้น

ทีมงานของ University of Pennsylvania Medical Center และ The Children's Hospital
of Philadelphia  ได้ศึกษากลุ่มเด็กจำนวน ๔๗๙ คน พบว่าร้อยละ ๕๕ ของเด็กที่เริ่มเปิดไฟนอน
ตั้งแต่ มีอายุไม่ถึง ๒ ปี มีอาการสายตาสั้น และตรวจพบได้ตั้งแต่ในช่วงอายุระหว่าง ๒ ถึง ๑๖ ปี


ในขณะที่กลุ่มเด็กที่เปิดไฟสลัว ๆ นอนตั้งแต่อายุก่อน ๒ ปี ร้อยละ ๓๔ เท่านั้น ที่มีอาการสายตาสั้น
ส่วนเด็กกลุ่มที่ปิดไฟนอน พบอาการสายตาสั้นเพียงร้อยละ ๑๐

การศึกษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสนับสนุนงานวิจัยเดิม
จากห้องปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นว่า แสงมีความสัมพันธ์
กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของดวงตา โดยระบุด้วยว่า
แม้แสงเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเล็ดลอดผ่านหนังตา
เข้าไปในดวงตาขณะที่กำลังหลับได้ และส่งผลให้ดวงตา ยังคงต้องทำงานอยู่ แม้ในขณะที่กำลังพักผ่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษในเด็กทารก
เพราะพัฒนาการที่รวดเร็วของเด็กจะส่งผลกระทบ
ตามมาเมื่อเติบโตขึ้น

cnn_baby_room_lights.jpg (10251 bytes)

    อย่างไรก็ตาม Dr. Richaed Stone นักวิจัยอาวุโส กล่าวว่า การศึกษาในครั้งนี้ ไม่ได้สรุปว่าแสงไฟ
ที่เปิดในเวลากลางคืน ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดอาการสายตาสั้น
เพราะในความเป็นจริงแล้ว
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการดังกล่าวนั้นมีอยู่หลายสาเหตุ และจะระบุไม่ได้ว่าการเปิดไฟนอน
กับสายตาสั้นส่งผลต่อกันโดยตรง แต่ผู้ปกครองก็ยังไม่ควรจะปล่อยให้มีแสงที่ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติ
มารบกวนเด็ก ขณะนอนหลับ
อย่างน้อยก็จนกว่าจะมีผลงานวิจัยอื่น ๆ ออกมายืนยันผลที่แน่ชัด

cnn_eye_exam.jpg (9956 bytes) นอกจากผลการศึกษาล่าสุด ที่ได้รายงานข้างต้นแล้ว

ทีมนักวิจัยยังอธิบายด้วยว่า อาการสายตาสั้น
ปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา
สาเหตุที่มีผลก็คือผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชิวิต
จากสังคมชนบท มาเป็นสังคมเมือง
เฉพาะในสหรัฐอเมริกา พบว่าอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ของประชากรทั้งหมดมีปัญหาเกี่ยวกับอาการสายตาสั้น

ยิ่งไปกว่านั้น ยังระบุด้วยว่าผู้ที่สายตาสั้นมาก ๆ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดต้อหิน(Glauma) และเรติน่าลอกตัว(Retinal detachment) และจุดรับแสงเสื่อม(Macula Degeneration)
เมื่อมีอายุมากขึ้น

Cover Story from CNN Health
http://www.cnn.com/HEALTH/9905/12/children.lights/index.html

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by หมออู๋
15 May 1999

Copyright (c) 1998-1999, ThaiClinic.com. All Right Reserved.