ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

ยาป้องกันโรคหัวใจที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไปอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่

ส่วนผสมระหว่าง Aspirin และ ยาลดไขมันในเส้นเลือด (Cholesterol Lowering)ที่นำมาใช้เป็น
ยาป้องกัน โรคหัวใจของชาวอเมริกันนับล้านคน อาจมีผลช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ด้วย

ผลการวิจัยล่าสุดของนักวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบว่า ยาสองชนิดดังกล่าวข้างต้นนี้มีประโยชน์
ในการต่อต้านโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
โรคร้ายที่ทำลายชิวิตของคนในสหรัฐอเมริกาไปประมาณปีละ ๔๘,๐๐๐ คน

การศึกษาในครั้งนี้ นักวิจัยระบุว่า ยาสองชนิดนี้สามารถกำจัดเซล ที่จะก่อตัวเป็นมะเร็งในระยะแรกได้
ก่อนที่มันจะแสดงอาการอย่างเต็มที่ (Full-Blown Malignancy)

การวิจัยเกี่ยวกับ Aspirin และยาลดไขมันในเส้นเลือด ที่รู้จักกันในชื่อของ Statinในครั้งนี้
กระทำโดยคณะแพทย์จาก St. Luke's-Roosevelt Hospital Center ในกรุงนิวยอร์ค และได้นำมา
เปิดเผยในงานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ของ American Association for Cancer Research
ซึ่ง Dr.Frank Rauscher จาก Wistar Institute ในเมืองฟิลลาเดลเฟีย กล่าวว่า งานวิจัยนี้นับว่า
เป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่ง เพราะตัวอย่างยาที่ได้นั้นก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วและจะสร้าง
ประโยชน์ ให้กับผู้ใช้ได้มาก

ผลในการป้องกันและต่อต้านมะเร็งลำไส้ของ Aspirin และยาที่ใช้ต่อต้านการอักเสบ
(Inflamation-Fighting) ที่คล้ายคลึงกันนั้น เคยเป็นที่สงสัยและได้รับการวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่บทบาทของยา Statin ยังไม่ได้ถูกนำมาศึกษากันอย่างจริงจัง แต่ในขณะนั้นยังไม่สามารถสรุปผล อย่างแน่ชัดได้

แพทย์มักจะอธิบายคุณสมบัติของ Aspirin และ Statin ว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ โดย Statin
จะช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดที่จะไปอุดตันทางเดินของเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจ (Heart Arteries)
ส่วน Aspirin จะลดโอกาสที่เลือดมาเกาะตัวกันจนเกิดการอุดตัน ทำให้ทางเดินเส้นเลือดนั้นแคบลง

ส่วนงานวิจัยใหม่ พบว่า ยาชนิดเดียวกันนี้สามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ด้วยกระบวนการที่แตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง
โดยนักวิทยาศาสตร์ให้ทฤษฏีว่า ยาทั้งสองชนิดนี้ช่วยหยุดยั้งเซล ซึ่งเป็นระยะแรก
ของมะเร็งลำไส้ ไม่ให้แตกตัวและนำไปสู่อาการในขั้นต่อ ๆ ไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการจัดทำการทดสอบทฤษฎีดังกล่าวในมนุษย์อย่างจริงจัง
แต่นักวิจัยก็ได้เก็บข้อมูลจากคนไข้โรคหัวใจเป็นจำนวนมาก โดย Dr. Banke Agarwal
และทีมงาน ได้ทำการศึกษาทฤษฏีดังกล่าว จากการเก็บข้อมูลคนไข้โรคหัวใจจำนวนมากกว่า
๑๕,๐๐๐ ราย พบว่า Statin สามารถป้องกันและต่อต้านการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ แต่จะต้องใช่ร่วมกับ
Aspirin เท่านั้น และการศึกษาครั้งนี้ อาสาสมัครเกือบทุกรายก็รับยา Aspirin และพบว่า
เมื่อรับยาทั้งสองชนิดแล้วโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ของคนกลุ่มนี้ลดลงร้อยละ ๔๓
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นพบว่า มีอาสาสมัครร้อยละ ๑๗ จากทั้งหมด ที่รับยา Aspirin
แต่ปรากฏว่า ไม่มีอัตราการลดลงของการเกิดมะเร็งลำไส้ แม้คนกลุ่มนี้จะรับยา Statin

Dr. Banke Agarwal กล่าวต่อว่าด้วยตัวของมันเอง Statinไม่สามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ได้
มันเพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านมะเร็งลำไส้ให้กับ Aspirin

เพื่อเป็นการตรวจสอบแนวความคิดดังกล่าว นักวิจัยได้นำหนูที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
(Pre-Cancerous colon growth) มาทดสอบด้วยยา Mevacor และยา Sulindac พบว่า
Mevacor สามารถลดการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งได้ร้อยละ ๑๒ ในขณะที่ Sulindac
ลดได้ร้อยละ ๑๕   แต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกันสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ ๒๘

Dr. Banke Agarwal กล่าวด้วยว่า เมื่อการศึกษายังเป็นไปในลักษณะเช่นนี้   จึงมีความจำเป็นที่แพทย์
จะต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะสั่งยาดังกล่าวมาใช้ป้องกันมะเร็งลำไส้อย่างจริงจัง

Cover Story from CNN.com

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Created and Desiged by หมออู๋
15 apr 1999

Copyright (c) 1998-1999, ThaiClinic.com. All Right Reserved.