ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

นครพนมรับผ่าตัดผู้พิการฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง

       นพ.พิศิษฐ์ นิ่มนคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จะดำเนินการผ่าตัด
ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ด้วยการบริการครอบคลุม 4 ด้าน คือ

1.ควบคุมและป้องกันโรค
2.ส่งเสริมสุขภาพ
3.รักษาพยาบาล
4.ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ

     โดยสำหรับผู้พิการนั้น สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการผ่าตัดทางโทรศัพท์หมายเลข
(042)511410,  512463
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ    สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
ภายในวันที่ 16 เมษายนนี้   โดยผู้พิการใบหน้า มีรอยแหว่ง ใบหูผิดรูป ปากแหว่ง เพดานโหว่ คอเอียง
นิ้วเกิน นิ้วติดกัน นิ้วงอ ได้รับอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และอื่นๆ สามารถขอรับบริการฟรีได้

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Story by Tiger Ju , Created and Desiged by หมออู๋
8 apr 1999

Copyright (c) 1998-1999, ThaiClinic.com. All Right Reserved.