ThaiClinic.com

Logo Thaiclinic.com bannerthaiclinicnewswelcomeclr.gif (15099 bytes)
MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

ใช้ยาคุมนานไม่เกี่ยวลูกเป็นประเทือง

                  นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่า ข่าวจากสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า ผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน
อาจมีอาการข้างเคียงทำให้ลูกชายได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมากขึ้น จนอาจเป็นกระเทยได้นั้น
ไม่น่าเชื่อถือ 

จากข้อมูลในวงการแพทย์ล่าสุด

การกินยาคุมกำเนิดต่อเนื่องระยะยาวไม่มีผลทำให้ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นในร่างกายของบุตร
และไม่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุตรที่เกิดมาแต่อย่างใด

          นพ.สุวชัย กล่าวว่า ผลข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำเนิดที่ทำให้ผู้หญิงไม่ชอบก็คือ อาการเวียนศีรษะ
คลื่นไส้ ตึงคัดเต้านม น้ำหนักเพิ่ม ถ้าผู้ชายจะมีจิตใจเปลี่ยนเป็นหญิงหรือกะเทย เป็นเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจเท่านั้น
  ร่างกายยังคงเป็นชายอยู่กะเทยบางคน ใช้ร่างกายแสดง
ถึงความแข็งแรงเหมือนชายตามปกติได้ เช่น แบกข้าวสาร ยกของหนัก หรือเป็นนักมวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายยังต้องอาศัยการศัลยกรรมมาช่วย

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-Mallfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

Story by Tiger Ju , Created and Desiged by หมออู๋
16 April 1999

Copyright (c) 1998-1999, ThaiClinic.com. All Right Reserved.