mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion MallThaiclinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

คำชี้แจงสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีชีวจิต

                 เนื่องจากได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้ชีวจิตในการรักษาโรคต่าง ๆ ในสื่อมวลชนรูปแบบต่าง ๆ
    ในระยะนี้มากมาย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพ
   ได้ปรึกษาหารือศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวจิตในการรักษาโรคดังนี้

   การดูแลรักษาโดยวิธีชีวจิต เป็นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร
   ให้ประกอบไปด้วยผักจำนวนมาก, งดไข่, งดนม โดยได้รับสารอาหารโปรตีนจากปลาบ้างเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการทำสมาธิ
   การออกกำลังกายอย่างจริงจัง และมีการสวนอุจจาระด้วยกาแฟ  เป็นการดัดแปลงมาจากวิธี มาโครไบโอติค

   การศึกษาจากนักโภชนาการและสถาบันวิจัยโภชนาการ พบว่า อาหารในขบวนการชีวจิตนี้ มีไขมันต่ำ,
   ปริมาณแคลอรี่ต่ำและโปรตีนต่ำ มีวิตามินซี สูง อาจมีประโยชน์ในบางภาวะ เช่นโรคอ้วน,
   ภาวะไขมันสูง และโรคไต เป็นต้น

   อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารนี้เป็นเวลานานจะมีปัญหาขาดอาหาร  ขาดโปรตีน
   ขาดแร่ธาตุที่สำคัญ และวิตามินบางชนิดได้ ทั้งนี้เพราะมีแคลอรี่ต่ำเกินไป
   ประมาณ 1200 แคลอรี่ต่อวัน (คนปกติต้องการ 1600-2000 แคลอรี่) มีโปรตีนต่ำ คือประมาณ 30-40 กรัมต่อวัน
   (ปกติร่างกายต้องการประมาณ 50-60 กรัม) มีธาตุแคลเซียมและสังกะสีต่ำ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและภูมิต้านทาน

น้ำ RC
   การศึกษาน้ำ RC (Rejuvenating Concoction) นั้นพบว่าน้ำดังกล่าวมีสารอาหารต่ำ และมีวิตามิน
   เพียงร้อยละ 1ของที่ร่างกายต้องการต่อวัน
   ในแง่คุณภาพที่อ้างว่ามีประโยชน์ประกอบด้วย DNA และ RNA นั้น ก็มีอยู่ในอาหารเกือบทุกชนิด
   ที่รับประทานตามปกติอยู่แล้ว
   ส่วนเรื่องเอ็นซัยม์นั้น ร่างกายก็สร้างขึ้นได้เองอยู่แล้ว

ดังนั้น อาหารดังกล่าวจึงไม่ควรใช้ในเด็ก และผู้ป่วยโรคต่าง ๆ หลายอย่าง เนื่องจาก
ขาดวิตามิน บี 1 และ 2, ขาดแคลเซียม, เหล็ก, สังกะสี

การสวนอุจจาระด้วยกาแฟ
         นอกจากนี้ การสวนอุจจาระด้วยกาแฟ อาจมีอันตรายจากการสวนอุจจาระ ทำให้ขาดสารน้ำและเกลือแร่
พบว่ามีการติดเชื้อในทางเดินอุจจาระมากขึ้น หากสวนแรงเกินไปอาจทำให้ลำไส้ทะลุ และอาจมีอันตรายจากการ
ได้รับการกระตุ้นจากสารคาเฟอีนอีกด้วย

ในแง่การรักษาโรคมะเร็งยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า
การรักษาวิธีชีวจิตดีกว่าการรักษาในปัจจุบัน
               ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาโดยวิธีการรักษาปัจจุบันแล้วหยุดการรักษา มารักษาโดยวิธีชีวจิตแล้วพบว่า
   ในปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ และแข็งแรงดีอยู่นั้น ต้องเข้าใจถึงการดำเนินโรคของมะเร็งแต่ละชนิด เนื่องจากมะเร็งบางอย่าง
   มีการดำเนินโรคนาน เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ใช้เวลาดำเนินโรคอาจนานถึง 5-10 ปี
   มะเร็งต่อมธัยรอยด์ อาจใช้เวลาดำเนินโรค 10-20 ปี โดยผู้ป่วยยังมีชีวิตได้เกือบปกติ ถึงแม้จะมีมะเร็งกระจาย
   ไปในร่างกายบริเวณต่าง ๆ มากมายแล้วก็ตาม
            นอกจากนั้นมะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีรักษาแผนปัจจุบัน

   สรุป
   การรักษาโดยชีวจิตนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและการปรับอาหารที่อาจมีคุณค่า
   ในโรคบางอย่าง เช่นภาวะอ้วน, ไขมันสูง และโรคไต แต่ต้องระมัดระวังการขาดอาหาร
   ที่จำเป็นต่อชีวิต ในแง่ผลการรักษาโรคมะเร็งยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าได้ผล
   ยิ่งกว่านั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากการสวนกาแฟ  ถ้าจะนำวิธีการชีวจิตมาใช้
   ควรศึกษาผลเสียที่อาจเกิดขึ้นและไม่ควรละเลยการรักษาแผนปัจจุบัน
   ที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วไป"

 

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
1 June 1999

Copyright (c) 1998-1999. ThaiClinic.com. All rights reserved.